Skip to content
Sluit

Jaarplan 2023

 

Teeltplan 2023 – op hoofdlijnen

Het samenstellen van een passend teeltplan voor een herenboerderij is altijd een hele puzzel. Het begint met het vaststellen welke percelen het meest geschikt zijn. We weten nu dat het perceel rechts naast de sloot lager ligt en daarom te nat is. Er wordt aan gewerkt om deze na dit jaar wel te kunnen gebruiken voor groenteteelt. Daarnaast is de ‘vruchtwisseling’, ofwel het jaarlijks wisselen van gewas-soort per perceel, belangrijk om een optimale opbrengst te behalen en vooral de kans op ziektes, plagen of aaltjes te verminderen.

Foto: toelichting van Daniël op het teeltplan, 21 januari 2023.


Daniël heeft een indeling van acht soorten gewassen gemaakt, zodat ieder perceel eens per acht jaar een bepaald gewas herbergt. Op termijn hoeft er maar op twee momenten in deze cyclus bemest te worden: vaste stalmest voor de kolen, en compost voor de bladgewassen. 

Om diversiteit te waarborgen, maken we gebruik van strokenteelt tussen vergelijkbare gewassen om de kans op grootschalige ziekteverspreiding te verminderen. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weinig schade van ziektes gehad. Tussen de groente stroken in, worden af en toe stroken met bloemen ingezaaid voor het aantrekken van natuurlijke bestrijders van ongewenste diertjes/insecten. Op bijgaande slides zie je een voorbeeld van strokenteelt.

Wat gaat er veranderen?
Op basis van de uitkomsten van de leden
enquête en ervaringen van het afgelopen jaar zijn dit de meest opvallende veranderingen:

  • de kruidentuin komt dichter bij de schuur om zelfpluk toegankelijker te maken.
  • omdat wortels en uien erg arbeidsintensief zijn op het allerdrukste moment, gaan we deze dit jaar nog niet zelf telen. Het is wel een mogelijkheid om deze tegen een goede prijs in te kopen bij een andere biologische teler.
  • er wordt gestreefd naar een betere spreiding van bepaalde gewassen (zoals sla) voor zover het weer dit mogelijk maakt.
  • voor witlof hebben we geen faciliteiten, er staat daarom meer groenlof in de planning.
  • er zijn meer wintergroenten ingepland, zodat de uitgifte iets verlengd kan worden.

Wat is nieuw?

  • Er komt naast winterpostelein ook zomerpostelein.
  • We gaan experimenteren met aardbeien, meloen en zoete aardappelen.
  • Bonen mochten het eerste jaar niet gepland worden; dit jaar staan sperziebonen, tuinbonen, peulen en snijbonen op de planning.
  • Witte kool blijft; we willen komend jaar op de boerderij zuurkool maken.
  • Het komende seizoen kunnen we nog geen fruit verwachten omdat de bomen nog te jong zijn. Mogelijk kan er via de zelfpluk wel wat van de fruitstruiken (bessen, rabarber) verwacht worden.
  • De wens om paprika en aubergines te verbouwen, kan pas als we een tunnelkas hebben. 

  Als het weer meezit, staat in de planning om in week 13 (eind maart) te beginnen met het planten voor het nieuwe seizoen. 

Teeltplan 2023 - presentatie van Daniel (21 januari 2023)

Deze inhoud is geblokkeerd vanwege jouw cookievoorkeuren.

Accepteer alle cookies om deze content weer te geven.
Wijzig jouw cookievoorkeuren.